WwW.ParajsaChat.Com

 


 CONFERENCE ROOM 3.0
 


Komandat e Hequra:

Keto komanda jane hequr per motive ridondance ( perseritje) me komandat e reja qe jane shtuar.
/NS REGISTER  Kjo komande eshte zvendesuar me komanden e re: /ATTACH <nickname>
/NS DROP Kjo komande eshte zvendesuar me komanden e re: /DETACH <nickname>.
/NS GHOST
/NS RECOVER
/NS RELEASE
Kjo komande eshte zvendesuar me komanden e re: /NICK <nickname> <password>.  Kjo komand perdoret kur dikush tjeter eshte duke perdorur nickun tuaj , dhe e kthen ate ne Guestxxxx
/NS SET Kjo komande eshte zvendesuar me komanden e re: /PROP.
/NS RESET Kjo komande eshte zvendesuar kompletesisht, nuk ekziston me.
/NS VERIFY Si me siper edhe kjo eshte levizur dhe nuk ekziston me.
/NS ACCESS Si me siper edhe kjo eshte levizur dhe nuk ekziston me.
/NS UNIDENTIFY Si me siper edhe kjo eshte levizur dhe nuk ekziston me. Identifikimi tani eshte permanent!
/NS WATCH Kjo komande eshte obsolete . Nuk ekziston me eshte hequr.
/CS ACC
/CS WHY
Komanda /CS ACC dhe  /CS WHY   jane bashkuar ne komanden e vetme :  /ACCESS #<channel> <nickname>.
/CS ATTACH Komanda /CS ATTACH eshte zvendesuar me komanden:  /ATTACH.
 

Komanda te reja ose te ndryshuara:

 
/AUTH <nickname>
Kjo komande zvebndeson komanden : /NS AUTH
/BUDDY <nickname>  <add|delete|list> Zvendeson :  /NS BUDDY
/IDENTIFY <luid|nick>  <password>. Mjafton /identify <nick> <password>
Zvendeson : /NS SIDENTIFY
/NICK <nickname> <password> Zvendeson: /NS SIDENTIFY <nickname> <password>
/INFO <nickname|channel|server> Kjo eshte nje komande e vetme qe zvendeson:  /NS INFO and /CS INFO
/ACCESS <nickname|channel>  Kjo eshte nje komande e vetme qe zvendeson: /NS LISTCHANS, /CS WHY, CS ACC   ( Kujdes: Per te perdorur kete komand ju duhet te jeni te identifikuar me ate nick ose te jeni nje IRCop)
/LIST <nickname|channel>  Zvendeson : /NS LIST, /CS LIST
/ACL #<channel> [<level>] <add|del|list|wipe|count|enable|disable> Kjo komande zvendeson:
/CS UOP/VOP/AOP/SOP/MGR:
/AKICK #<channel> <add|del|list|wipe> Zvendeson: /CS AKICK
/ATTACH Zvendeson: /CS ATTACH
/INVITE Tani duhet te perdorni /INVITE #<channel> per ti bere invite vetes tuaj ne kanal .
Zvendeson : /CS INVITE
/KICK #<channel> <wildcard> Kjo komand bashkon /KICK dhe /MKICK . Nese beni /KICK #<channel> *  Kjo ka efektet e nje MKICK ( beni kick te gjithe userat e kanalit)
Zvendeson: /CS MKICK
/TRANSFER #<channel> <nickname>. Zvendeson: /CS FTRANSFER
/AUTH #<channel>
Zvendeson : /CS AUTH
/PROP <nickname|channel> Shikoni Prop list eshte nje nga ndryshimet me te rendesishme.
Zvendeson : /CS SET:
/MEMO <target> [MTARGET <target specifier>] [MTOPIC <topic> MBODY] body #<channel> <uop|vop|aop|sop|mgr> Zvendeson : /MS SEND
/READ <type|memo> <number> Zvendeson : /MS READ
/SILENCE <nickname> <add|del> <memo|nick|luid> Zvendeson : /MS IGNORE
/FOLDER <select|stat|create|del/delete|undel|move> Zvendeson : /MS <select|stat|create|del/delete|undel|move>
 

 


 
 

Powered by LuXor   CopyLeft ParajsaChat.Com.

Keto komanda mund te meren dhe te behen copy paste neper faqe te tjera. E vetmja  gje qe ju kerkoj eshte te beni te njohur qe jane mare nga ParajsaChat.com , duke shtuar ne fund :

Fuqizuar nga: ParajsaChat.Com