WwW.ParajsaChat.Com

CMode ose Modet e kanalit.

 Kujdes Mbani mend:
¤ Per te vendosur nje mode : Beni:  /mode #channel  + modes   ( Pershembull: /mode #channel +m moderon kanalin, mund te shkruajne vetem @ dhe +v , userat e tjere jo)
¤ Per te hequr nje mode : Beni: /mode #channel  - modes          ( Pershembull: /mode #channel -m e liron kanalin, dhe mund te shkruajne te gjihe userat qe nuk kan ban)

Channel Modes - Complete List - Permbajne edhe  Oper Modes

Cmode A
¤ Auditorium - (Server Administrator) - Kjo cmode eshte projektuar per te perballuar evente te medha, kur ka floode apo sulme te ndryshme ndaj userave. Kjo mode punon bashke me +m dhe shpesh me +M , kur kanali vihet +A jane te dukshem ne kanal vetem personat qe munde te shkruajne , nga ata qe nuk munde te shkruajne duken vetem 20 veta! Per shembull: Nese ne momentin kur kanali vihet +A , ndodhen ne kanal 30 veta qe kan +v ose +o ( pra munde te shkruajne) , dhe 250 veta qe jane normal user te cilet nuk mund te flasin pasi kanali  eshte +m , ne listen e emrave pasi vihet +A ju do te shihni 30 personat qe kan +v ose +o dhe 20 nga ata 250 qe nuk munde te flasin, pra gjithesej 50 veta, dhe jo 280 sa jane realisht. Kur kanali behet -A duken perseri te gjithe userat, si ata qe munde te shkruajne ashtu edhe ata qe s'munde te shkruajne ( normal user).

Cmode b
¤ Ban - Kjo perdoret per te Vendosur dhe per te Hequr  channel bans ( Ose bane Shqip) . (Pershembull: /mode #channel +/- b *!*@host.com )

Cmode c
¤ No Colors - Kjo mode pengon shkrimin me ngjyra ne kanal, pra pengon perdorimin e Ctrl+k .

Cmode d
¤ Nickname Change Restriction - Kjo e pengon nje user te ndryshoj nickname/pseudonimin brenda ne kanal . Kjo mode nuk ben efekt tek personat qe jan +u, +v, or +o  ne kanal .

Cmode e
¤ CTCPS - Kjo pengon dergimin  CTCP-ève ne kanal .

Cmode i
¤ Invite Only - Kjo i pengon userat per te hyre ne kanal, pervec rastit kur ata marin nje invite( ftese). Personat qe kane access ne ate kanal munde te ftojne veten e tyre duke bere  /invite #channel.

Cmode j
¤ Java Client Override for Cmode k - Kjo ben te mundur qe userat qe lidhen me java, te hyjne ne kanal edhe pse nuk e njohin Celsin ( Key +k) e kanalit , nese nje Celes ( key) eshte vene.

Cmode J
¤ Java Client Override for Cmode R - Kjo lejon Userat ( personat) qe hyjne me java te mbikalojne Cmode R, domethene te futen ne kanal edhe pse nuk kan pseudonim ( nickname) te regjistruar, edhe pse kanali mund te ndodhet +R ne ate moment.

Cmode k
¤ Key - Kjo vendos nje Celes ( key) ne kanal, dhe vetem personat qe njohin Celesin mund te hyjne duke bere /join #Channel KEYHERE . Personat qe kan access ne ate kanal  mund ta mbikalojne +k, duke i bere invite vetes dhe te hyjne ne kanal pa njohur celesin.

Cmode l
¤ Channel Limit - Kjo mode specifikon numrin maksimal te personave qe mund te qendrojne ne ate kanal. Nese kanali eshte +l 10  atehere jo me shume se 10 persona mund te rrine ne ate kanal . Personat qe kan access ne ate kanal , munde te hyjne duke i bere invite vetes, edhe nese kanali e ka arritur limitin.
Cmode L
¤ Language Filter - Kjo bllokon fjalet vollgare ne kanal, dhe ne vend te tyre del  "****"

Cmode m
¤ Moderated - Bllokon c'do person per te shkruajtur ne kanal, pervec atyre qe kan  (+) ose  (@) ne kanal.

Cmode M
¤ Moderation Forward - (Vetem Oper) - Kjo do ti drejtoje/dergoje mesazhet tek nje kanal tjeter. Kjo mode punon vetem me +m .

Cmode n
¤ No External Messages - Kjo i pengon userat qe jan jashte kanalit , te dergojne mesazhe ne kanal.

Cmode N
¤ Moderation Receive - (Vetem Oper) - Kjo lejon qe kanali te mare mesazhe te derguar nga nje tjeter nepermjet Cmode M.

Cmode o
¤ Channel Operator Status - Kjo ju ben ju nje Operator kanali AOp (@), gje e cila ben te mundur qe ti te besh: kick, ban, op, voice, uop, invite dhe te nderosh modet e kanalit. Munde ta vendosin vetem Operatoret qe jan OP (@)  per nje person tjeter qe ka AOp ne kanal dhe eshte identifikuar, nese Opguardi i kanali eshte ON ! ( Pershembull: /mode #Shqiperia +o LuXor  ben OP (@) LuXor nese LuXor ka AOp/Sop/MGR/Founder ne ate kanal. )

Cmode O
¤ Channel OverFlow - Nese limiti i kanalit eshte arritur, c'do user qe tenton te hyje ne kanal, do te futet automatikisht ne nje kanal tjeter . Per te vendosur kete komand, ti duhet te jesh Op (@) ne te dy kanalet. (Pershembull: /mode #kanali1 +O #kanali2) c'do user qe tenton te hyje tek kanali1 pas arritjes se limitit  duke bere /join #kanali1 do te hyje automatikisht tek #kanali2 .

Cmode p
¤ Private - Kur kanali eshte +p nuk mund te shihet duke bere /list . Userat qe jan ne ate kanal mund ta shohin duke te bere ty /whois por te tjeret qe jan jashte nuk e shohin dote.

Cmode r
¤ Registered - Kjo tregon qe kanali eshte i regjistruar ne network. Kjo mode nuk mund te vendoset dhe hiqet manuliasht- kjo mode vendoset automatikisht kur ti regjistron kanalin, dhe hiqet kur e ben drop. Pra kanalet e regjistruar jan +r te tjeret jo.

Cmode R
¤ Registered nicks - Kjo ben te mundur qe vetem userat me nickname te regjistruar te hyjne ne kanal duke bere /join #kanali . Ata qe kane access ne ate kanal, mund te hyjne edhe me nickname te paregjistruar nese me pare jan identifikuar me nickname-in qe kan access, duke bere /invite #kanali .

Cmode s
¤ Secret - Kjo mode e ben kanalin "secret" - Kanali nuk do dali ne /list ose ne  /whois , pervec rastit kur personi qe ben keto komanda eshte brenda kanalit.

Cmode t
¤ Topic - Kjo ben te mundur qe vetem Operatoret e kanalit AOp (@) munde te vendosin ose ndryshojne tipicun .

Cmode u
¤ Channel User - Te ben ty nje channel user, kjo mode nuk ka funksione speciale. Personat qe marin mode +u nga operatoret thjesht kan nje shenje  "-" para nickname ( pseudonimit) ne kanal. Munde ta vendosin vetem Operatoret qe jan OP (@). ( Pershembull: /mode #kanali +u/-u LuXor )

Cmode U
¤ Knock - Kjo mode ben te mundur qe nje Operator kanali , AOp te mari nje notice ( lajm) kur dikush tenton te hyje ne kanal, dhe nuk hyn dote. Kjo ndodh ne rastin kur ka ban, kanali eshte +i, ose eshte arritur limit, etjera..
 
Cmode v
¤ Voice - Kjo mode i lejon personat qe e kan te shkruajne edhe kur kanali eshte +m (moderated). Nje voice ne kanal ben qe personat qe e marin te ke nje shenje "+" perpara nickname. Munde ta vendosin vetem Operatoret qe jan OP (@) ( Pershembull: /mode #kanali +v/-v LuXor ) .

Cmode z
¤ Encrypt Only - Kjo ben te mundur qe vetem personat qe perdorin ssl (Users who are securely connected) mund te hyne ne kanal . Gjithe te tjeret qe nuk jane lidhur ne menyre se sigurt marin nje kick nga kanali.

Kjo eshte lista aktuale e Channel Modes, nese kam harruar ndonje ma beni te ditur!

  
 
Faqja Kryesore

Powered by LuXor   CopyLeft ParajsaChat.Com.

Keto komanda mund te meren dhe te behen copy paste neper faqe te tjera. E vetmja  gje qe ju kerkoj eshte te beni te njohur qe jane mare nga ParajsaChat.com , duke shtuar ne fund :

Fuqizuar nga: ParajsaChat.Com